2022 06 03 vastuullisuuden ja kestavan kehityksen hyodyt yrityksille webinaari businessrakentamo

3.6.2022 klo 9–10 Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyödyt yritykselle -webinaari (Maksuton)

Lämpimästi tervetuloa mukaan BusinessRakentamon maksuttomaan webinaariin!

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyödyt yritykselle
3.6.2022 klo 9–10 Webinaari etäyhteydellä

Webinaari keskittyy avaamaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyötyjä yrityksille.

Webinaari painottuu avaamaan Vastuullisuus-käsitettä yrityksen näkökulmasta ja antaa osallistujille käytännön steppejä.

Webinaari vastaa kysymyksiin: Mitä, miten ja miksi ?


Vastuullisuus ja kestävä kehitys on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Vastuullisuus ja sen merkitys yritykselle eli

1.Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille?
2.Miksi se on meille tärkeää?

 

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen edistäminen auttaa:
-Tunnistamaan, miten yritys vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön
-Tunnistamaan tärkeät asiakkaiden ja sidosryhmien näkemykset ja niiden peilaaminen liiketoimintaan
-Tunnistamaan yrityksen tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat


Asiakkaat ja kumppanit valitsevat yhä useammin vastuullisen toimijan- sidosryhmien merkitys vastuullisuusketjussa. FIBS 2022 kevään raportin tutkimusten mukaan yhä useammalla yrityksellä on jo kestävä kehitys integroituna strategiaansa. Myös rekrytointi vakituisiin vastuullisuusammattilaisiin on lisääntynyt ja alan ammattilaisten nimikkeitä on alkanut syntyä.

 

Kestävä rahoitus – mitä vastuullisuus vaikuttaa rahan hintaan ja saatavuuteen. Onko vastuullisuuden dokumentointi viisasta? Edelläkävijäyritykset sitovat strategioissaan palkkio- ja kannustinjärjestelmiin vastuullisuuden mukaan. Vastuullisuuden/kestävän kehityksen näkyminen kilpailutuksissa ja tarjousten läpimenoprosenteissa.)

 

Asiantuntija webinaarissa

Vuokko Isokorpi on kestävän kasvun ja tulevaisuuden ennakoinnin konsultti. Vuokko hyödyntää yrittäjyydessään taustalla olevaa vahvaa 25 vuoden finanssialan työkokemusta ja yritysten auttamista sijoituspankkiirina ja luotettavana neuvonantajana. Vuokon vahvuutena on avoin viestintä, kehittävä, analyyttinen ja innovatiivinen ote.

Vuokon yritys Visoko on erikoistuva kestävän kasvun, yritysvastuun ja sertifioidun Green Care luontopalvelun asiantuntijayritys. Visoko Oy auttaa kustannustehokkaasti pienyrityksiä kohti kestävämpää yrityskulttuuria ja toimintamallia. Se tapahtuu digitaalisesti ketterin menetelmin projektikohtaisesti fokusoiden kestävän kasvun yritysvastuun sekä tulevaisuuden ennakointiin. Visoko konsultoi, valmentaa ja mentoroi. Tapa toimia on sparrata, lisätä tiedostamista ja tarjota työkaluja sekä tarpeellista infoa helposti omaksuttavalla ja innostavalla tavalla. Tuloksena asiakkaille syntyy tarpeiden mukaisesti räätälöity kestävän kehityksen ja -rahoituksen,  -sijoituksen ja tulevaisuuden ennakoimisen työkalupakki.
 

Ilmoittaudu mukaan nyt! 

Katso myös BusinessRakentamon ry:n Tietosuojaseloste. Tiedot osallistujista saatetaan jakaa myös kouluttajan kanssa. 

Osallistujan tiedot

Toiveeni tai kysymykseni BusinessRakentamolle tähän tilaisuuteen liittyen:

Kysymykseni kouluttajalle:

Toiveeni tulevien koulutusten aiheisiin liittyen: